Vogelwikke

Vicia cracca

Habitat: 

Vogelwikke is een soort van vochtige en natte graslanden en ruigten, voornamelijk op matig voedselrijke tot voedselrijke standplaatsen. Ze staat op elk mogelijk bodemtype. De soort verdraagt intensief maaibeheer en begrazing slecht. Lichte verruiging wordt verdragen, maar eens een stadium bereikt wordt waarin forsere en meer nitrofiele ruigteplanten gaan domineren, laat ze het afweten.