Tijmereprijs

Veronica serpyllifolia

Habitat: 

Tijmereprijs is een soort van kortgrazige, vochtige, matig voedselrijke graslanden en pioniersmilieus. In graslanden is er een duidelijke preferentie voor paardenweitjes. In andere weiden is de soort zeer vaak aan te treffen onder de prikkeldraad. Ook in frequent gemaaide gazons kan de soort abundant zijn, op voorwaarde dat de bemesting en het herbicidengebruik beperkt zijn. Verder staat tijmereprijs vooral op bospaadjes en in extensieve tredvegetaties, vaak in het gezelschap van bijzondere soorten hogere planten of blad- en levermossen. Tijmereprijs komt op de meeste bodemtypes voor, maar mijdt zeeklei.