Vroege ereprijs

Veronica praecox

Habitat: 

Vroege ereprijs is een eenjarige soort die vroeg in het voorjaar bloeit en die in ons land meestal al tegen eind april uitgebloeid is. Het is een warmteminnende soort van droge, matig voedselrijke bodems, meestal op verstoorde plaatsen. Ze heeft een uitgesproken voorkeur voor goed gedraineerde bodems. Ze kwam vroeger voor als onkruid op bouwland of in akkerranden, maar kan ook langs wegen en in open en droog grasland staan, bijvoorbeeld op steile hellingen. Het is een soort waarvan de aanwezigheid meestal wijst op kalkhoudende grond, maar die soms ook groeit op zure zandgrond.