Gladde ereprijs

Veronica polita

Habitat: 

Gladde ereprijs bloeit op lichtrijke plaatsen of in de halfschaduw. Het is een pionier en cultuurvolger van zeer voedselrijke, stikstofrijke gronden, die groeit in akkers, moestuinen en braaklanden, vooral op kalkrijke bodems.