Klimopereprijs

Veronica hederifolia

Habitat: 

Van klimopereprijs worden in ons land al sedert de eerste editie van de ‘Nouvelle Flore’ (DE LANGHE et al. 1973) twee ondersoorten onderscheiden, maar door identificatieproblemen is daar tijdens het karteren onvoldoende rekening mee gehouden. Beide ondersoorten worden hier samen behandeld. Klimopereprijs groeit op allerlei open plekken in de vegetatie en vooral op eerder schaduwrijke plaatsen. De soort groeit vaak in de ondergroei van vochtige tot droge bossen op (matig) voedselrijke grond. Daarnaast komt klimopereprijs ook voor als pionier op vochtige voedselrijke bodems. De soort is eenjarig, kiemt in het najaar en bloeit in het voorjaar.