Blauwe waterereprijs

Veronica anagallis-aquatica

Habitat: 

In overeenstemming met de Flora van België (LAMBINON et al. 2004) is Veronica anagalllis-aquatica (waterereprijs) hier opgevat in een weinig gebruikelijke brede zin, namelijk met inbegrip van V. catenata en V. anagalloides. In andere flora’s, zoals de eerste edities van de Belgische Flora (DE LANGHE et al. 1967, DE LANGHE et al. 1973) en Flora Europaea (WALTERS & WEBB 1972), alsook in de Atlas van VAN ROMPAEY & DELVOSALLE (1972) werden rode en blauwe waterereprijs (resp. Veronica catenata en V. anagallis-aquatica) daarentegen als aparte soorten behandeld. Vanaf 1978 echter werd rode waterereprijs niet meer als een aparte soort op de streeplijsten onderscheiden. Waterereprijs groeit in zompige, beweide oeverzones van poelen, in de winters overstroomde laagten in weilanden, in en langs ondiepe sloten en beken, en in verlandende gedeelten van allerlei plassen. De soort staat op voedselrijke, waterverzadigde, slibhoudende bodems. Rode watererprijs (sups. aquatica) kan licht brak water verdragen. Blauwe waterereprijs zou dan weer beter stromend water verdragen.