Akkerereprijs

Veronica agrestis

Habitat: 

Akkerereprijs is een weinig opvallende pionier van vochtige tot droge, (zeer) voedselrijke milieus. Het is vooral een soort van hakvruchtakkers en tuinen, maar ze ontkiemt en bloeit ook gemakkelijk in allerlei andere lichtrijke, open milieus, zoals verstoorde plekken in wegbermen, spoorwegterreinen, extensief gebruikte veldwegen, parkeerplaatsen, bouwwerven en voegen tussen straatstenen. Net als grote ereprijs, is akkerereprijs kenmerkend voor zwaardere gronden.