Geoorde veldsla

Valerianella rimosa

Habitat: 

Geoorde veldsla is een archeofyt, die als onkruid voorkomt in akkers op vochtige, matig voedselrijke en kalkrijke bodems. Door de huidige landbouwpraktijken is de soort echter nagenoeg verdwenen uit akkers. In hoofdzaak is ze inmiddels geëvolueerd naar een zeer zeldzame wegbermplant. Het is een eenjarige soort die meestal in de lente kiemt en in de zomer bloeit.