Getande veldsla

Valerianella dentata

Habitat: 

Getande veldsla is een archeofyt die voorkomt in pioniersvegetaties op vochtige, matig voedselrijke, vaak compacte bodems. Ze groeit als onkruid in graanakkers, vooral op zware, neutrale tot basische gronden. De soort komt echter ook op niet-basische gronden voor (HüPPE 1987) en dat blijkt in eigen land ook zo. Getande veldsla wordt sinds kort in België waargenomen als adventiefplant in havengebieden.