Blauwe bosbes

Vaccinium myrtillus

Habitat: 

Blauwe bosbes is een dwergstruik die over het algemeen groeit in lichte loof- en naaldbossen of op de open plekken in het bos. Het struikje staat er meestal op matig vochtige, maar voedselarme tot redelijk voedselarme, zure zand- en leemgronden met een laag ruwe humus. De soort groeit ook op vergelijkbare bodems langs schaduwrijke, eerder koele bosranden, en op heideachtige wastines of plekken die zowat het midden houden tussen heide en bos. In de Leemstreek is blauwe bosbes enigszins gebonden aan oud bos. Dat is veel minder of nauwelijks het geval in de Zand- en Zandleemstreek en zeker in de Kempen: daar vindt men de soort vooral in bossen op voormalige achttiende- tot twintigste-eeuwse heidegebieden.