Klein blaasjeskruid

Utricularia minor

Habitat: 

Het milieu van klein blaasjeskruid is in Vlaanderen meestal eerder zuur en vrij uitgesproken voedselarm, vaak ook erg arm aan mineralen en rijk aan humusstoffen (dystroof). De bodem bestaat meestal uit veen op zand. Ook in goed gebufferde, neutrale of zwak alkalische, maar voedselarme wateren komt klein blaasjeskruid voor, maar dan meestal eerder in de moerassige oeverzone dan in het open water. De planten groeien dikwijls in zeer kleine, zelfs tijdelijk vrijwel verdwijnende, watervolumes.