Kleine brandnetel

Urtica urens

Habitat: 

In tegenstelling tot grote brandnetel is kleine brandnetel veel meer een pionierssoort. Het is een uitgesproken cultuurvolger die vochtige tot droge, zeer voedselrijke bodems verkiest. De soort groeit in de randen van akkers, bij mesthopen, in moestuinen en op andere open voedselrijke plaatsen.