Onderaardse klaver

Trifolium subterraneum

Habitat: 

Onderaardse klaver is misschien het best bekend van de Duinen, maar is vermoedelijk minstens even algemeen in het binnenland. In de Duinen is het vooral een plant van wat ontkalkte bodems: Schuddebeurze (Westende), d'Heye (Bredene) en de Golf te Knokke. In het binnenland is het omgekeerde het geval. Daar is onderaardse klaver het meest aangetroffen op plaatsen waar kalkhoudend grind of wat antropogene verstoring de zure zandbodem aanrijkt. Daar staat onderaardse klaver bijvoorbeeld in gazons (het kerkhof en het stationsplein van Brugge, het gazon voor het provinciehuis in Sint-Andries- Brugge), in de kanaalbermen van het kanaal Brugge-Gent te Beernem (waar grind aangevoerd is om de berijdbaarheid van het zandige jaagpad te verbeteren) of op grindpaadjes van het kasteelpark Gruuthuse te Oostkamp. Vaak groeit onderaardse klaver samen met andere vlinderbloemigen van wat verstoorde milieus, zoals hopklaver, gevlekte rupsklaver, witte klaver enz.