Rode klaver

Trifolium pratense

Habitat: 

Rode klaver gedijt in een brede range van graslandtypes. De soort komt op allerlei matig voedselarme tot voedselrijke bodemtypes voor, van droog tot vrij nat en van matig zuur tot basisch. Alleen de allerarmste, zuurste bodems zijn minder geschikt. In de meeste kwartierhokken zijn echter voldoende antropogeen verrijkte plaatsen aanwezig, zodat zelfs in de voedselarmste gebieden nog steeds rode klaver aangetroffen wordt. Ooit was het een belangrijk landbouwgewas, maar het belang ervan is sterk afgenomen.