Grote tijm

Thymus pulegioides

Habitat: 

Grote tijm is een soort van schrale, droge of iets vochtige graslanden op overwegend kalkrijke bodems. In de kustduinen groeit grote tijm in soortenrijke graslanden samen met vaak veel zeldzamere soorten zoals kalkbedstro, voorjaarsganzerik en geel zonneroosje.