Valse salie

Teucrium scorodonia

Habitat: 

Valse salie is een redelijk lichtminnende plant die men meestal aantreft in lichte bossen, in bosranden en op kapvlakten, vooral op zuurdere, matig voedselarme tot voedselarme bodems. De soort groeit zowel op zandige als op meer lemige, droge gronden. Valse salie komt in België en Vlaanderen ge-woonlijk voor op kalkarme of ontkalkte substraten, maar er bestaan ook vormen die op kalkhoudende bodems groeien. Ook in droge en wat ruigere bermvegetaties op minder voedselrijke gronden of langs hagen, houtkanten en bomenrijen is de soort geregeld te vinden, evenals in iets ruigere, droge heidevegetaties.