Spekwortel

Tamus communis

Habitat: 

Spekwortel groeit voornamelijk in lichtrijke loofbossen op lemige, eerder neutrale tot kalkrijke bodems. De soort houdt van bossen met een wat meer open structuur, maar nog het meest wordt ze aangetroffen in zonnige bosranden, bij voorkeur met een zuidelijke expositie. Een enkele keer vindt men ze ook in een oude haag of in een wat bredere houtkant. Met haar forse knolvormige wortelstok en de eerder diepe doorworteling mijdt de soort al te natte en te ondiepe bodems. Spekwortel heeft een zwakke binding met oud bos. In bossen met een hakhout- of middelhoutregime en met een zuidelijke expositie ziet men dat de soort gedurende de eerste jaren na de kap uitbundiger bloeit en gemakkelijker tot vruchtzetting komt.