Moerasandoorn

Stachys palustris

Habitat: 

Moerasandoorn is een overblijvende soort van vochtige tot natte, soms periodiek overstromende standplaatsen op voedselrijke tot zeer voedselrijke bodems. Ze komt voor op zonnige of licht beschaduwde plekken in graslanden en in pioniersvegetaties, zoals op allerlei oevers, in rietland, in ruigten, bossen en struwelen en soms ook in akkerranden.