Betonie

Stachys officinalis

Habitat: 

Betonie groeit in grazige vegetaties op vochtige, voedselarme, zwak zure tot basische bodems. De soort staat zowel in zomen van bossen als in onbemeste graslanden.