Klein slijkgras

Spartina maritima

Habitat: 

Klein slijkgras is een soort van slikken en schorren. In Vlaanderen lagen de vindplaatsen redelijk ver landinwaarts in het Schelde-estuarium.