Moerasmelkdistel

Sonchus palustris

Habitat: 

Moerasmelkdistel houdt van natte, voedselrijke, kleiige of venige, soms ook zandig-venige standplaatsen langs rivieren en kanalen met zoet tot licht brak water. Deze forse plant, die overstroming verdraagt, valt in het vegetatieseizoen door haar grootte vaak al van ver op in de oeverruigten. Ook in de zomen van voedselrijke broekbossen of in wat verruigde laagveenvegetaties en langs voedselrijke sloten, meestal in de vallei van een grote rivier, kan men moerasmelkdistel soms aantreffen.