Maasraket

Sisymbrium austriacum

Habitat: 

Maasraket is in Vlaanderen een van de typische soorten van de Maasvallei. Ze wordt er hoofdzakelijk aangetroffen op de stenen oeverbeschoeiingen en in mindere mate ook op de grinden zandstranden zelf of hoger in de uiterwaarden. Plaatselijk kan ze er grote populaties vormen. In het gebied van herkomst wordt Maasraket op sterk bemeste plaatsen gevonden.