Herik

Sinapis arvensis

Habitat: 

Voor de komst van chemische bestrijdingsmiddelen vooral een geducht onkruid op bouwland, manifesteert herik zich vandaag, als een gevolg van moderne methoden van onkruidbestrijding, in de eerste plaats als een pionier in allerlei andere voedselrijke milieus in zowel het landelijke als het verstedelijkte landschap. Het is een soort van vochtige, voedselrijke, kalkhoudende, lichtrijke, open plekken. Omdat de zaden in de grond tientallen jaren hun kiemkracht kunnen behouden, beschikt herik over uitstekende troeven om snel en massaal op te duiken na grondverzet, bijvoorbeeld op hopen aarde op bouwwerven of stortterreinen, op braakland, langs de oevers van waterlopen en in vergraven of nieuw aangelegde wegbermen.