Nachtkoekoeksbloem

Silene noctiflora

Habitat: 

Nachtkoekoeksbloem is een pionier op vochtige, voedselrijke, kalkhoudende bodems. De soort kwam voor 1939 verspreid voor in akkers (vooral klavervelden) en op braakliggende terreinen. De gegevens sinds 1972 slaan echter bijna alle op adventiefwaarnemingen. Mogelijk was dat zelfs al het geval in de periode 1939-1971. Nachtkoekoeksbloem wordt nu bijna steeds gevonden in de buurt van graansilo's, op spoorwegemplacementen of op stortplaatsen. Op de meeste van die locaties is nachtkoekoeksbloem een tijdelijke verschijning. Alleen aan sommige graansilo's wordt ze meerdere jaren na elkaar gevonden. Het is echter niet duidelijk of de soort daar jaarlijks aangevoerd wordt of dat de populaties zichzelf weten te handhaven.