Franse silene

Silene gallica

Habitat: 

Franse silene werd in de negentiende eeuw in Vlaanderen vooral in akkers en akkerranden gevonden op vochtige, matig voedselrijke, basische bodems (CRÉPIN 1860). Tegenwoordig wordt de soort alleen als adventief waargenomen.