Dagkoekoeksbloem

Silene dioica

Habitat: 

Dagkoekoeksbloem verkiest vochtige en matig voedselrijke plaatsen. De soort komt vaak als zoomplant voor op open plekken in jong ruderaal bos of in de ondergroei van struikgewas. Ze kan echter ook in grasland en ruigten groeien. De soort mijdt zure zandgronden, maar ook zware kleigronden. Het talrijkst is ze op leembodems.