Bont kroonkruid

Securigera varia

Habitat: 

Bont kroonkruid groeit op vochthoudende, voedselarme tot matig voedselrijke, basische bodems. In Vlaanderen wordt de soort uitsluitend gevonden op sterk door de mens beïnvloede, kunstmatige locaties, zoals spoorweg- en mijnterreinen. In Wallonië groeit bont kroonkruid ook in kalkgraslanden.