Gevleugeld helmkruid

Scrophularia umbrosa

Habitat: 

In Vlaanderen komen van gevleugeld helmkruid twee ondersoorten voor: subsp. umbrosa en subsp. neesii. Over de taxonomische waarde van die taxa, die alleen in het bloeiseizoen met zekerheid kunnen worden gedetermineerd, bestaat discussie. Omdat ze weinig bekend zijn, is van de ondersoorten geen apart verspreidingskaartje weergegeven. Gevleugeld helmkruid is een eerder licht- en warmteminnende soort, die voornamelijk te vinden is op natte tot kletsnatte standplaatsen op alluviale, voedselrijke, veelal kalkhoudende bodems. Vaak groeit ze langs de oevers van beken, rivieren en kanalen, ook op plaatsen die regelmatig door het water worden overspoeld. Ze kan in grote aantallen voorkomen op de wat lichtrijkere plekken in alluviaal bos met kalkhoudende kwel of in vergelijkbare bronbossen. Soms staat dit helmkruid in wat ruigere rietland- en graslandvegetaties.