Wijnruit

Ruta graveolens

Habitat: 

Net als hyssop wordt ook wijnruit soms verwilderd aangetroffen in de nabijheid van oude kruidentuinen. De soort groeit dan vaak op oude, zonnige muren, meestal op uitgesproken kalkrijk substraat. Ook in andere, minder geschikte milieus nabij woningen ontsnapt wijnruit al eens, maar dan houdt ze doorgaans hoogstens slechts gedurende zeer korte tijd stand.