Snavelruppia

Ruppia maritima

Habitat: 

Snavelruppia is vooral een kustplant, die echter ook landinwaarts op halofiele terreinen kan voorkomen. De soort staat in allerlei zilte waterrijke biotopen: poelen, sloten, schorren en brakke weidegebieden. Het is een eenjarige soort, die vooral voorkomt in kleinere, soms tijdelijke wateren die in de zomers kunnen uitdrogen. De milieus waar snavelruppia groeit zijn minder zilt dan die van spiraalruppia en meer voor golfslag beschut (DEN HARTOG 1971, VERHOEVEN 1982).