Ridderzuring

Rumex obtusifolius

Beschrijving: 

Ridderzuring is een forse zuringsoort die tot anderhalve meter hoog kan worden. De plant heeft grote wortelstandige bladeren met een kenmerkende hartvormige voet. De bladeren hoger aan de stengel zijn meer spiesvormig en missen de hartvormige voet. Soms is de hoofdnerf van de bladeren rood. Rood door het zogezegd afvegen van het bebloede zwaard van een ridder, een ezelsbruggetje dat niet steeds klopt. De hoofdnerf is namelijk dikwijls gewoon groen. Het bloemdek is groen en rood gekleurd. De bloemen zitten in groepjes bijeen in een vertakte vrij open pluim met naar boven gebogen takken. Dit is de typische bloeiwijze voor zuringen.

Beheer: 

Ridderzuring is in vele natuurstreefbeelden een indicatie van verruiging. Een beter maaibeheer, waarbij al het maaisel goed wordt opgeruimd, kan mogelijk deze verruiging tegengaan.

Op terreinen met kale bodem zoals bij natuurherstel of het aanleggen van een bloemenweide kan Ridderzuring zich massaal vestigen. Dit kan men enkel voorkomen door Ridderzuring in de omgeving van dat terrein niet in zaad te laten komen. Eenmaal gevestigd zal het enkele jaren duren voordat Ridderzuring zal verdwijnen via goed maaibeheer. Indien je verdere uitbreiding van de soort wil voorkomen is het belangrijk te maaien voordat Ridderzuring in zaad staat.

Bij de aanleg van een bloemenweide kan je manueel de gevestigde Ridderzuringen verwijderen door ze uit te steken. Hoe jonger en kleiner de planten hoe beter dit gaat. Ridderzuring vormt namelijk snel een vrij forse penwortel. Het volledig uitsteken van deze wortel is nodig voor succesvolle verwijdering.  Dit beheer is enkel mogelijk op vrij kleine oppervlaktes.

Habitat: 

Ridderzuring groeit op allerlei vochtige, zeer voedselrijke terreinen met diverse bodemtypes. De soort wordt aangetroffen in hooilanden en weiden, in de rand van bouwland, in stadsplantsoenen en tuinen, langs sloten, in ruigten en wegbermen, en op braakland. De soort staat bovendien in heggen, in struwelen en langs bospaden, langs de oevers van waterlopen en op ruderale plaatsen.