Waterzuring

Rumex hydrolapathum

Habitat: 

Waterzuring is sterk gebonden aan voedselrijke zoetwatermilieus: vijvers, moerassen, rivieren, kanalen enz. De soort groeit meestal met haar voeten in het water en is typerend voor verlandingszones. Dikwijls is ze ook te vinden op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals kaaimuren of houten steigers.