Schapenzuring

Rumex acetosella

Habitat: 

Schapenzuring kent verschillende vormen die door bepaalde auteurs tot aparte soorten gerekend worden. In Vlaanderen vinden we voornamelijk de ondersoort pyrenaicus, terwijl vooral in de Kempen en Brabant ook acetosella voorkomt. Schapenzuring is een soort van vrij droge en schrale, meestal wat zuurdere bodems. Ze is te vinden in een breed gamma aan biotopen zoals korte graslanden, kapvlakten, bosranden of akkerranden, dikwijls op verstoorde bodems.