Grote ratelaar

Rhinanthus angustifolius

Habitat: 

Grote ratelaar is een halfparasiet die op grassen parasiteert. De soort groeit op vochtige tot natte standplaatsen op matig voedselrijke grond en op vochtige tot natte, voedselarme, zwak zure bodem. Ze gedijt vooral in graslanden met een maaibeheer. Begrazing verdraagt ze slecht. Grote ratelaar kan massaal optreden bij een beginnend verschralingsbeheer. Eens de grassen waarop de soort groeit uitgeput zijn, wordt grote ratelaar opnieuw minder dominant, om bij doorgedreven verschraling zelfs geheel te verdwijnen.