Harige ratelaar

Rhinanthus alectorolophus

Habitat: 

Harige ratelaar verkiest een open, kalkrijke zandbodem met een niet te dichte grasmat. De soort gedijt goed in open vegetaties met bijvoorbeeld ook plat beemdgras, muskuskaasjeskruid en wondklaver.