Wouw

Reseda luteola

Habitat: 

Wouw komt in vrij gelijkaardige biotopen voor als wilde reseda, namelijk pioniersvegetaties op droge, matig voedselrijke bodem. De meeste standplaatsen betreffen spoorwegterreinen en industriegebieden. Daarnaast komt wouw voor in ruderale duingebieden en in open, droge pioniersmilieus in de winterbedding en op de dijken langs de Grensmaas.