Kleine waterranonkel

Ranunculus trichophyllus

Habitat: 

Zie ook de taxonomische opmerking bij middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis), waarmee kleine waterranonkel vaak wordt samengevoegd tot één soort. Kleine waterranonkel groeit in ionenrijk, hard, ongeveer neutraal tot licht alkalisch water. De bodem is modderig, mineraal of licht organisch en carbonaatrijk. De soort groeit in een breed gamma van kleinere, ondiepe wateren (zoals sloten, beken, poelen en vijvers), maar ook in de ondiepe oeverzones van diepere wateren. Ze gedijt in stilstaand of traag stromend, min of meer voedselrijk water, vaak in amfibische situaties en de soort past zich (uitzonderlijk) aan aan terrestrische toestanden.