Penseelbladige waterranonkel

Ranunculus penicillatus

Habitat: 

Penseelbladige waterranonkel is een betwist taxon: bij LAMBINON et al. (2004), die we hier volgen, is het een aparte soort; bij VAN DER MEIJDEN (1996) wordt ze ingesloten in grote waterranonkel. De Nederlandse naam grote waterranonkel heeft dus momenteel geen eenduidige betekenis. Penseelbladige waterranonkel is in ons land overigens een weinig bekend taxon. Over de bijzonder grote moeilijkheden bij de identificatie van dit taxon berichten onder meer WIEGLEB & HERR (1983). Penseelbladige waterranonkel groeit in dieper, helder, meestal stromend, kalkarm, relatief voedselrijk water van beken en kleinere rivieren, maar ook van kanalen, vijvers en grotere wateren. Volgens DETHIOUX (1982) is het in Wallonië een submontane waterranonkel van smalle riviertjes met zuur en weinig gemineraliseerd water.