Vlottende waterranonkel

Ranunculus fluitans

Habitat: 

Vlottende waterranonkel is een soort van relatief snel stromende, zuurstofrijke, koele, heldere beken en beekjes, rivieren en kanalen, met een bodem bestaande uit grind, keien of zandige modder. Het is een obligate waterplant die enige verontreiniging kan verdragen. De soort kan plaatselijk uitgroeien tot dichte vegetaties die de scheepvaart hinderen (EICHENBERGER & WEILENMANN 1982), maar zo’n vaart loopt het bij ons niet. Het is een soort van het laagland en de heuvels, waar ze groeit in brede, diepe, sterk gemineraliseerde, neutrale wateren (DETHIOUX 1982).