Zilte waterranonkel

Ranunculus baudotii

Habitat: 

Zilte waterranonkel wordt nog te vaak op ecologische gronden gedetermineerd en niet op basis van de morfologische kenmerken. De gebruikte morfologische kenmerken veranderden herhaaldelijk in de opeenvolgende edities van de Belgische en Nederlandse flora's, wat heeft bijgedragen tot een vaag soortsconcept in Vlaanderen. Het is een soort van alkalisch, zeer ionenrijk, voedselrijk, zeer hard water op zeer carbonaatrijke, zuurstofarme, minerale en licht organische bodems. Ze groeit in allerlei sloten en plassen in zilte milieus. Ze staat echter relatief weinig in veedrinkpoelen, waar immers in principe zoet water nagestreefd wordt. De standplaatsen kunnen tijdelijk droogvallen.