Dwergvlas

Radiola linoides

Habitat: 

Dwergvlas is een pionier van vochtige tot natte plaatsen op voedselarme, zwak zure bodem. Dwergvlas kan groeien op open plekken in vochtig heischraal grasland, langs paadjes en op de bodem van droogvallende vennen en vijvers. Vroeger is dwergvlas ook gevonden in vochtige duinpannen.