Heelblaadjes

Pulicaria dysenterica

Habitat: 

Heelblaadjes komt voor in grazig-kruidige wegbermen, storingsvegetaties in nat-drooggradiënten en dergelijke, op matig voedselrijke en matig stikstofrijke bodems. De soort verdraagt licht brak water.