Slanke sleutelbloem

Primula elatior

Habitat: 

Slanke sleutelbloem is een middelhoge, overblijvende lentebloeier die vanaf april bloeit. De soort is een echte bosplant, die een grote affiniteit heeft met vochthoudende, vrij natte standplaatsen. Ze wordt dan ook het meest gevonden in alluviale bossen. Niet zelden groeit slanke sleutelbloem in heggen of langs slootkanten die al dan niet afgezoomd zijn door bijvoorbeeld knotbomen. Vaak wijst slanke sleutelbloem op dergelijke plaatsen op de vroegere aanwezigheid van bos of van houtkanten of bomenrijen rond agrarische percelen. Het bodemtype dat de soort voornamelijk verkiest, is slibrijk zand, leem en/of krijtverweringsgronden. Andere soorten die vaak aangetroffen worden op plaatsen met slanke sleutelbloem zijn bosanemoon, grote keverorchis, speenkruid en muskuskruid.