Tormentil

Potentilla erecta

Habitat: 

Tormentil groeit op plaatsen met licht humeuze, voedselarme, zandige tot licht zandlemige, soms geheel venige bodems. De standplaats is in de zomer meestal droog, maar kan gedurende de rest van het jaar redelijk vochtig zijn. Tormentil verkiest zonnige plekken en groeit optimaal in weinig productieve, schrale, grazige vegetaties, zoals in graslanden, bosranden, bermen en greppels. Verder wordt ze aangetroffen langs paadjes in droge en vochtige heide en op de zandige toppen van krijthellingen. Neemt de voedselrijkdom van de standplaats toe, dan zal tormentil uiteindelijk verdwijnen.