Doorgroeid fonteinkruid

Potamogeton perfoliatus

Habitat: 

Doorgroeid fonteinkruid is een soort van helder, stilstaand tot matig stromend, relatief diep (soms ondiep), neutraal tot basisch, meestal voedselrijk (soms voedselarm), bicarbonaatrijk, hard water in combinatie met een matig carbonaatrijke, minerale bodem. De soort verdraagt golfslag, maar mijdt zilt water. Ze groeit in plassen, vijvers, meren, in grotere wateringen, kanalen, beken en kleinere rivieren.