Stomp fonteinkruid

Potamogeton obtusifolius

Habitat: 

Stomp fonteinkruid is een soort van zwak zuur tot neutraal, zacht tot matig hard, meestal kalkarm, stilstaand tot langzaam stromend, mesotroof water met een evenwichtige anionenbalans. De bodem bestaat zowel uit mineraal als organisch (venig), zeer carbonaatarm materiaal. De soort groeit in poelen, vijvers, grotere plassen (zoals overstroomde grondwinningen), sloten, beken, kleinere riviertjes, kanalen, afgesloten rivierarmen enz.