Rivierfonteinkruid

Potamogeton nodosus

Habitat: 

Rivierfonteinkruid komt enkel voor in zwak tot matig snel stromende, relatief diepe, kalkrijke rivieren. De grootte van de populaties kan sterk wisselen in relatie tot schommelingen van de watertemperatuur in het voorjaar en tot seizoenspeilschommelingen (COOPS et al. 1993).