Rossig fonteinkruid

Potamogeton alpinus

Habitat: 

Rossig fonteinkruid is een soort van neutraal tot licht zuur of basisch, matig voedselarm, stilstaand tot zwak stromend, helder, relatief diep water, in combinatie met een minerale tot licht organische, carbonaatarme bodem. Brak water wordt gemeden. Dit fonteinkruid groeit in luwe zones van rivieren en grotere plassen, in sloten, kanalen, visvijvers enz.