Adderwortel

Polygonum bistorta

Habitat: 

Adderwortel is een soort van natte tot vochtige graslanden op matig voedselrijke bodems. Hier en daar komt de soort ook voor als stinsenplant. Adderwortel komt op verschillende bodemtypes voor, maar ontbreekt op zeeklei en duinzand. Adderwortel gedijt het best onder hooibeheer of bij een lichte verruiging van het grasland. Zelfs een behoorlijke mate van verbossing wordt getolereerd, maar lichttekort wordt de soort op de duur toch fataal.