Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum

Habitat: 

Gewone salomonszegel, een kenmerkende soort van al wat rijpere, humeuze bosbodems, gedijt op erg uiteenlopende bodems: bij voorkeur op leem, maar ook op zandleem en lemig zand, of zelfs op meer kleiige gronden. Dikwijls groeit de soort in de schaduw of de halfschaduw, maar ook op kapvlakten houdt ze behoorlijk stand. Ze verkiest matig zure tot neutrale, matig voedselrijke, vochthoudende tot iets natte bodems. Overstroming verdraagt de soort niet. Buiten bossen en bosranden komt gewone salomonszegel ook voor in wat bredere houtkanten, bijvoorbeeld langs schaduwrijke beekoevers. Ook in parkbossen is de soort vaak te vinden. Ze komt er vermoedelijk meestal van nature voor.